Отворено писмо на Български зъболекарски съюз(30/10/2013)

Уважаеми колеги, Моля, запознайте се с Отвореното писмо на Български зъболекарски съюз до всички институции, от които зависи денталната помощ в задължителното здравно осигуряване в България. Otvoreno pismo_BZS