Краен срок за записване в 14-ти Научен конгрес на БЗС – 30 май 2014 г.


Краен срок за записване в 14-ти Научен конгрес на БЗС – 30 май 2014 г. в офиса на РК на БЗС – Перник