Редовно отчетно изборно събрание на РК на БЗС – Перник – 31.03.2011 г.


Уважаеми колеги,

Редовното отчетно изборно събрание на РК на БЗС – Перник, ще се проведе на 31.03.2011г. от 17:00 часа в Двореца на културата в гр. Перник.