Събрание на РК на БЗС – Перник.


Уважаеми колеги,

Съгласно устава на РК на БЗС – Перник – чл.7, ал.3, събранието за избор на делегати за Общото събрание на РК на БЗС – Перник, ще се проведе на 26.01.2011г. от 17:00 часа в конферентната зала на Двореца на културата в гр. Перник.