Deklaracia_za_informirano_syglasie


Deklaracia_za_informirano_syglasie

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие на пациента относно осъществяването на дентална диагностична и лечебна дейност