Новини - Редовно Общо събрание на РК на БЗС – Перник


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че редовното Общо събрание на РК на БЗС – Перник, ще се проведе на 18.03.2020 г. (сряда) от 18:00 часа в конферентната зала на Двореца на културата в гр. Перник, при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на УС на РК на БЗС – Перник.

2. Отчет на Председателя на КК на РК на БЗС – Перник.

3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК на БЗС – Перник.

4. Гласуване на отчетите.

5. Избор на УС на РК на БЗС – Перник.

5.1. Избор на председател на УС на РК на БЗС – Перник.

5.2. Избор на зам.-председател на УС на РК на БЗС – Перник.

5.3. Избор на секретар на УС на РК на БЗС – Перник.

6. Избор на КК на РК на БЗС – Перник.

6.1. Избор на председател на КК на РК на БЗС – Перник.

7. Избор на КПЕ на РК на БЗС – Перник.

7.1. Избор на председател на КПЕ на РК на БЗС – Перник.

8. Избор на делегати за Конгреса на БЗС.

9. Проектобюджет на РК на БЗС – Перник за 2020 г.

10. Разни.

С уважение,
Д-р Незабравка Андреева
Председател на УС на РК на БЗС – Перник,
Д-р Венета Павлова
Секретар на УС на РК на БЗС – Перник